El servei Representa, si en la realització de la representació s’informa del correu-e i s’autoritza l’enviament de comunicacions de qui dona els poders (poderdant) i de qui rep els poders (representants), envia un correu-e sempre que es realitza un canvi d’estat en la representació.

D’aquesta manera, s’envia un correu-e cada cop que es realitza:

  • alta
  • revocació
  • renúncia
  • validació d’una representació pendent de validació (indica que s’ha donat d’alta)
  • denegació d’una representació pendent de validació
  • acceptació d’una representació pendent d’acceptació (indica que s’ha donat d’alta)

I en el cas que una representació caduqui:

  • avís de caducitat 1 mes abans
  • avís de caducitat en 1 setmana
  • caducitat