Sí, existeix un portal per tal que ciutadania i empreses poden consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques.

L’accés al portal es realitza a través d’una URL que canvia en funció de l’ens i que és:

https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x

x=codI INE10 sense 0 inicial

Per tant, hi ha una instància per a cada ens donat d’alta al servei.

Podeu consultar el llistat d’ens donats d’alta a Representa a: Ens donats d'alta a Representa