Com gestionar una sol·licitud d’acceptació per part d’un representant?

Si un representant vol acceptar la representació que prèviament li ha atorgat un poderdant, cal carrregar les dades del poderdant i del representant a la pestanya d’inici.

Un cop carregades, apareixerà la representació o representacions que existeixen entre ambdós, amb el seu corresponent estat.

En aquest cas, cal accedir a la representació o representacions que estan en estat “Pendent d’acceptació” i anar al detall.

Allà apareixerà el detall de la representació i a sota, els diferents botons d’accions que es poden realitzar en aquesta representació.

Caldrà prémer al botó “Acceptar” i apareixerà l’opció d’adjuntar la sol·licitud d’acceptació i seguiment, caldrà confirmar l’acceptació.

Finalment, apareixerà la representació amb el nou estat “Vàlida”.

Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas.

En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que ja en un acte previ el representant ha consentit aquesta representació.

En el cas que la inscripció no contingui documentació adjunta a validar, caldrà que el representant l’accepti explícitament.

Si el poderdant informa del correu-e del representant, s’enviarà un correu informant del nomenament amb una breu explicació d’aquesta circumstància i amb la informació per tal d’acceptar-la.

Si el representant no està interessat pot renunciar al nomenament com a representant. En el mateix sentit, en qualsevol moment pot donar-se d’alta o de baixa dels avisos (i el poderdant també).