Quan cal anul·lar una representació?

Quan des de l'administració es detecta una errada en una representació, cal motivar-ne la seva baixa i anul·lar-la, per tal que no s'utilitzi en la pràctica administrativa i no es permeti l'actuació d'una persona en nom d'una altra en algun procediment administratiu, en base a aquesta.

Les errades poden ser de dos tipus principalment, quan hi ha una errada:

  • en les dades identificatives de la representació, p.ex nom o núm. identificatiu erroni.
  • en la tipologia de representació en funció dels poders o documents acreditatius aportats, p.ex. en el poder s'identifica un poder a tràmits i en canvi, s'ha registrat un poder tipus A o General.

No anul·lar aquestes representacions pot suposar que, per exemple, un organisme consulti si una persona pot actuar en representació d’una altra, però no aparegui a la base de dades del Representa perquè el DNI o el tipus de poder inscrit siguin erronis. 

Com ha de procedir un treballador públic quan detecta què hi ha un error en una representació? Qui és el responsable de l'anul·lació? Com s'articula la mateixa?

Procediment d'anul·lació
  • s'ha creat una representació i el mateix gestor que l'ha creat detecta que hi ha un error de dades >> només cal anul·lar i indicar motiu, p.ex "Errada en la generació de la representació"
  • s'ha consultat una representació creada per un altre gestor/ validada per un altre treballador públic i s'ha detectat un error en les dades.
    • si és una representació que ha passat per "pendent validació": consultar qui la va validar la representació (detalls) i contactar-hi per comentar els motius i que sigui aquesta persona qui l'anul·li.
    • si és una representació que no ha passat per pendent de validació, creada per un treballador públic: consultar qui la va crear (detalls) i contactar-hi per comentar els motius i que sigui aquesta persona qui l'anul·li. 
  • s'ha consultat una representació creada per un ciutadà/empresa i que no ha passat per pendent de validació: cal que l'anul·li directament el treballador públic que ha detectat errada.

Si els interessats han informat d'una adreça de correu-e rebran el correu-e amb el motiu de l'anul·lació.

Com sé si la representació l'ha creat un ciutadà directament o un treballador públic?

Cal accedir a veure els detalls de la representació i mirar quin ha estat el canal: telemàtic o portal empleat.

canal_presencial.png

  • canal "empleat públic": ha de ser presencial
Com sé si la representació ha passat o no per pendent de validació?

Cal accedir a veure els detalls de la representació i mirar el cicle de vida de la mateixa, veient-ne els estats.

estats.png

Com sé quin treballador públic ha creat una representació o bé l'ha validat?

Cal accedir a veure els detalls de la representació, i si aquesta ha estat generada al canal "empleat públic", a sol·licitant, figura el nom del treballador públic i administració que l'ha creat i/o validat.

sollicitant.png

Com s'anul·la una representació?