Com puc anul·lar una representació

Per a anul·lar una representació ho podem fer de dues maneres:

  • Des de la Consulta del detall d’una representació (veure apartat “Consulta el detall d’una representació” a Com puc fer consultes de representacions?)
  • O bé, desplegant el botó  ,que tenim a la llista de representacions:

Un cop hem seleccionat l’opció d’anul·lar:

Podem  la documentació necessària per a motivar l’anul·lació de la representació per part de l’administració:

Un cop introduïda la documentació, podem anul·lar la representació, clicant al botó d’Anul·lar

Si estem segurs d’aquesta acció, informem el motiu de l’anul·lació i cliquem a Confirmar:

I la representació quedarà en estat “anul·lada”.

Si consultem el detall d’aquesta representació:

Consulteu el procediment per anul·lar una representació a Quin és el procediment per anul·lar una representació? 

Com puc renunciar a una representació

Per a renunciar una representació ho podem fer

  • Des de la Consulta del detall d’una representació (veure apartat “Consulta el detall d’una representació” a Com puc fer consultes de representacions?)
  • O bé, desplegant el botó  , que tenim a la llista de representacions:

Un cop hem seleccionat l’opció de renunciar:

Podem  la sol·licitud que ens fa el ciutadà per a la renúncia de la representació, així com altra documentació que ens permeti acreditar aquesta acció:

Un cop introduïda la documentació, podem renunciar la representació, clicant al botó de Renuncia

Si estem segurs d’aquesta acció, cliquem a Confirmar:

I la representació quedarà en estat “renunciada

Si consultem el detall d’aquesta representació:

Com puc revocar una representació

Per a revocar una representació ho podem fer de dues maneres:

  • Des de la Consulta del detall d’una representació (veure apartat “Consulta el detall d’una representació” a Com puc fer consultes de representacions?)
  • O bé, desplegant el botó , que tenim a la llista de representacions:

Un cop hem seleccionat l’opció de revocació:

Podem  la sol·licitud que ens fa el ciutadà per a la revocació de la representació, així com altra documentació que ens permeti acreditar aquesta acció:

Un cop introduïda la documentació, podem revocar la representació, clicant al botó de Revoca

Si estem segurs d’aquesta acció, cliquem a Confirmar:

I la representació quedarà en estat “revocada”

Si consultem el detall d’aquesta representació:

Una representació en estat “Pendent d’acceptació” es pot donar de baixa?

Sí, una representació en aquest estat no és vàlida, pendent de l’acceptació per part del representant.

Durant aquest estat, es pot decidir donar de baixa aquesta representació, per part de:

  • representant: pot decidir no acceptar la representació i per tant, la pot donar de baixa amb la Renúncia
  • poderdant: pot decidir donar de baixa la representació amb la Revocació
  • administració: pot decidir donar de baixa la representació, d’ofici, amb l’Anul·lació
Renunciar, revocar o anul·lar algunes representacions al mateix temps

Des de la Consulta del detall d’una representació (veure apartat “Consulta el detall d’una representació” a Com puc fer consultes de representacions?), podem cercar i filtrar les representacions que ens interessa renunciar, revocar o anul·lar de manera conjunta.

Seleccionem les representacions que volem fer l’acció corresponent:

I seleccionem l’acció que volem realitzar sobre les representacions seleccionades a

Afegim la documentació que acredita la sol·licitud del ciutadà, i cliquem a Renúncia. Confirmem la renúncia: