Com puc validar si existeix una representació concreta per a dues persones per a un tràmit

Cal que cliquis sobre la pestanya Verificació:

repre1.png

Aquest cas correspon al moment que volem saber si un poderdant i un representant, per a un organisme en concret, per a un tràmit, amb una determinada capacitat i per a una data determinada, hi ha una representació vigent, amb totes aquestes dades, inscrita al Representa.

En cas que sí que hi hagi una representació inscrita al Representa amb aquestes dades, el servei retorna un missatge semblant a aquest:

repre2.png

En cas que NO hagi una representació inscrita al Representa amb aquestes dades, el servei retorna un missatge semblant a aquest:

repre3.png

Un cop la plataforma ens indica si existeix o no una representació que compleixi aquells criteris, apareix un botó que permet descarregar un xml o pdf de l’evidència.

Com puc consultar les representacions entre poderdant i representant?

Un cop has informat les dades del poderdant i del representant, t’apareixeran unes pestanyes, com es mostra a la següent imatge:

 • Recorda que si demana el nom/raó social del poderdant o bé del representat, vol dir que aquesta persona no està donada d’alta al Representa, i per tant, no tindrà representacions inscrites al Representa.

Cal que cliquis sobre la pestanya Gestió:

Pots refinar la consulta de les representacions entre poderdant i representació, informant els camps que apareixen i clicant sobre el camp Filtra.

Com a resultat d’aquesta consulta et sortirà el llistat de representacions entre poderdant i representant, tenint en compte els camps de filtre informats. Aquest llistat contindrà la següent informació. Com a exemple:

 • Tipus d’apoderament: A tràmits
 • Ens on s’atorga la representació: Ajuntament de Cabrils
 • Tràmit al qual s’atorga la representació: Queixes i suggeriments
 • Capacitat: Tramitar i Rebre notificacions
 • Termini de la representació: des del 8/11/2018 fins al 9/11/2018
 • Estat de la representació: Renunciada
 • Ens des d’on es fa la inscripció: Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

2 exemples més:

En el primer cas, apoderament “General”, no apareix ni l’ens ni el tràmit al qual s’atorga la representació, donat que l’apoderament és per a qualsevol ens i per a qualsevol tràmit (apoderament General).

En el segon cas, l’apoderament “A un organisme”, no apareix el tràmit al qual s’atorga la representació, donat que l’apoderament és per a qualsevol tràmit de l’Ajuntament de Lleida (apoderament A un organisme).

Consulta general a partir d’una persona

Des del botó de  d’una persona, podem veure quins són els seus poderdant i els seus representants:

Si cliquem aquest botó, podrem veure els seus poderdants i els seus representants:

Podem refinar aquesta cerca per aquests camps:

De manera que si busquem amb qui té relació una persona en funció del tipus d’apoderament, organisme on té efecte la representació  o bé per l’estat dels tràmits que els relaciona, ho podem fer informant aquests camps. Per exemple:

Si filtrem per estat de les seves representacions:

Si filtrem pel tipus d’apoderament:

Si ens interessa gestionar les representacions d’aquesta persona amb qualsevol dels seus poderdants o representants, només cal clicar sobre el botó de que apareix amb el poderdant o representant. Per exemple:

Si volem veure les representacions entre aquesta persona (Julia Castillo) i el seu Poderdant (Anton Morales) cliquem sobre el botó de consulta de l’Anton Morales:

Ens mostra la relació entre aquestes dues persones segons la seva posició com a poderdant i com a representant. Cal veure que els tràmits que tenen en comú estan els 2 expirats i per tant no tenen representacions vàlides, tal com mostrava la consulta anterior.

Consulta del detall d’una representació

Un cop has informat les dades del poderdant i del representant, t’apareixeran unes pestanyes, com es mostra a la següent imatge:

 • Recorda que si et demana el nom/raó social del poderdant o bé del representat, vol dir que aquesta persona no està donada d’alta al Representa, i per tant, no tindrà representacions inscrites al Representa.

Cal que cliquis sobre la pestanya Gestió.

Pots refinar la consulta de les representacions entre poderdant i representació, informant els camps que apareixen i clicant sobre el camp Filtra. La representació que vols revocar ha d’estar en estat Vàlid.

Com a resultat d’aquesta consulta et sortirà el llistat de representacions entre poderdant i representant, tenint en compte els camps de filtre informats. Aquest llistat contindrà la següent informació. Com a exemple:

Si cliquem sobre el botó  , podrem obtenir el detall d’aquesta representació:

I des del detall de la representació, es pot:

Renunciar: El representant renuncia a la representació atorgada pel poderdant. La representació no té efectes a partir del moment de la renúncia. Veure l’apartat de Com puc renunciar a una representació a Com es pot donar de baixa una representació?

Revocar: El poderdant revoca la representació atorgada al representant. La representació no té efectes a partir del moment de la revocació. Veure l’apartat de Com puc revocar una representació a Com es pot donar de baixa una representació?

Anul·lar: Es pot anul·lar una representació si l'administració hi detecta un error Quin és el procediment per anul·lar una representació?. Veure l’apartat de Com puc anul·lar una representació a Com es pot donar de baixa una representació?

Acceptar: Es pot acceptar una representació que requereixi acceptació per part del representant. Veure la FAQ de Com es gestionen les representacions en “Pendent d’acceptació”?

Una altra manera de cercar una representació és a través del quadre superior dret de cerca. Aquest quadre permet incloure l'id d'una representació i cercar-lo.

id__1_.png

Quina documentació sobre les representacions genera el Representa?

Es generen quatre documents:

 • Justificant de sol·licitud:  és un justificant que es genera automàticament quan es tramet la sol·licitud al sistema i informa sobre les dades de la sol·licitud efectuada. També es pot recuperar des del detall de la representació prement a “Justificant inscripció”.
 • Consulta de representacions: és un informe que detalla totes les representacions entre dues persones i que es pot generar quan es consulta la relació de representacions entre dues persones (pestanya “Gestió”, fent la cerca entre dues persones) prement el botó “Exportar a pdf”.
 • Justificant de representació: és un informe que recull tota la informació relativa a una representació concreta, incloent el seu el cicle de vida i que es pot generar quan es visualitzen els detalls d’una representació prement el botó “Detall” > “Exportar a pdf”.
 • Justificant validació: si es vol comprovar si existeix una representació entre dues persones per un tràmit concret, una capacitat concreta, per un ens concret i en una data concreta, cal accedir a la pestanya "Verificació" i fer la consulta segons s'indica al primer apartat d'aquesta FAQ. Això generarà un informe de validació en xml i pdf. 

repre4.png

Per què els informes que genera la plataforma no van signats?

Els informes de Representa són una funcionalitat per facilitar la consulta per part dels interessats, els representants i/o ens usuaris del servei.

Cal tenir en compte que Representa és un registre col·laboratiu, de manera que tots els ens públics usuaris del servei són responsables de la informació que hi consta i, per tant, els informes que s’extreuen des del servei fan referència a la totalitat de representacions que hagin estat inscrites per totes elles.

És a dir, l’autoria de l’informe s’atribuiria a tants ens com usuaris té el servei (hi ha una pluralitat d’ens susceptibles de signar-lo).

Per tot l’anterior, els informes que es generen des del servei no van signats.