Per saber les representacions que s'han sol·licitat des del meu ens, ja sigui des del portal d'empleat públic o bé, des del portal de ciutadania, puc consultar-ho des de dos enllaços:

 

  • Web indicadors AOChttps://www.aoc.cat/indicadors/
    • Puc filtrar pel meu ens > servei Representa > anys que m'interessin i visualitzar les representacions que s'han creat.

 

 

    • Mesos > podeu veure els mesos concrets fent clic a les fletxes que hi ha sobre el gràfic d'activitat per anys i mesos (marge lateral superior esquerre)
    • Estats > podeu veure els estats concrets fent dos clics a les fletxes que hi ha sobre el gràfic d'activitat per anys i mesos (marge lateral superior esquerre)

 

 

 

 

Les dades s'actualitzen un cop al mes aproximadament el dia 10 de mes.